Radnička prava

Rezultati pretrage

Lucija Duda: Influenceri - Ah, ta neradnička bagra!

Lucija Duda: Influenceri - Sloboda objavljivanja samo je privid

Lucija Duda: Influenceri - ‘Izaberi posao koji voliš i nećeš raditi niti dana’

Lucija Duda: Influenceri - brendiranje života

Lucija Duda: Hrvatska tvornica za svjetsko tržište

Lucija Duda: Manekenstvo - ''Možeš li zaustaviti vilicu i tijelo dok se tresu, ne mogu napraviti dobru sliku.“

Lucija Duda: Manekenstvo - život u rukama agencija

Lucija Duda: Manekenstvo - dvostruka dobit dječjeg rada

Lucija Duda: Manekenstvo, nepriznati rad