Ženska fronta za radna i socijalna prava traži očitovanje saborskih Klubova glede njihovih prijedloga o člancima novog ZOR-a, poručujući im da se ne skrivaju iza parlamentarnih opcija

Ženska fronta za radna i socijalna prava zatražila je od Klubova zastupnika Hrvatskog Sabora da u periodu od naredna tri tjedna javno izraze svoj stav o njihovim konkretnim prijedlozima vezanim uz pojedinačne članke kontroverznog prijedloga Zakona o radu.

Ženska fronta za radna i socijalna prava predložila je odbacivanje onih dijelova zakona koji direktno smanjuju i krše osnovna radnička prava - ugovor o radu na određeno vrijeme, uvjeti rada, obvezni sadržaj ugovora o radu, zabrana otkaza, pravo povratka na rad, agencijski rad, raspored radnog vremena, pravo na zasluženi dnevni i godišnji odmor, sigurnost na radnom mjestu, pravo na otkazni rok, sudski raskid ugovora o radu, program zbrinjavanja viška radnika, zaštita od jednostrane određivanja i promjene plaće, zaštita radnika pri outsourcingu (prijenos ugovora o radu na novog poslodavca), pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na sindikalno organiziranje, zaštitu od prisilnih oblika rada itd. Resorno Ministarstvo rada odbacilo je sve amandmane Ženske fronte, pa sada udruga traži očitovanje od Klubova saborskih zastupnika.

Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

Prijedlog novog Zakona o radu je prije mjesec i pol dana prošao prvo saborsko čitanje. Nakon glasanja za zakon koji nesumnjivo legitimira kršenje radničkih prava, dajući zeleno svjetlo mogućnostima za dodatnom eksploatacijom radništva, saborski zastupnici su pokušali oprati vlastitu savjest prebacujući lopticu odgovornosti na socijalne partnere, apelirajući na nastavak socijalnog dijaloga.

Tako je ministar Mrsić već početkom ožujka predložio bipartitine pregovore između sindikata i HUP-a, kako bi se tobože bez upliva resornog ministarstva pokušao iscenirati dogovor oko najspornijih članaka predloženog Zakona.

Do dogovora, dakako, nije došlo pa su pregovori nastavljeni - ovoga puta u tripartitnom obliku. Unatoč prijedlogu sindikata da sastanci budu otvoreni za medije, a time posredno za radnice i radnike na koje se Zakon direktno odnosi, Ministarstvo je odlučilo pregovarati iza zatvorenih vrata pa je proizvođenje informacija koje dolazi do javnosti prilično oskudno i krajnje nepotpuno. Uz to, prijedlog Ženske fronte za radna i socijalna prava o monitoringu ovih procesa je jednoglasno odbijen.

Kada će se ZOR ponovno naći na dnevnom redu Sabora, uz najbolju volju i napor, nemoguće je saznati i neslužbenim kanalima, a vijesti o pokušajima trgovanja radnim vremenom nauštrb radnika i radnica u poduzećima do 5 zaposlenih samo dokazuju da nominalno socijaldemokratska Vlada i dalje ustraje na obespravljivanju najvećeg broja građana i građanki Hrvatske, inzistiranjem na neoliberalizaciji reformi radnog i socijalnog zakonodavstva.

Ženska fronta za radna i socijalna prava višestruko je naglasila da ne postoje nikakve konkretne analize i istraživanja koja bi dokazala da će ovakve promjene, kako je to Ministarstvo u svojim obrazloženjima gotovo pamfletarski isticalo, smanjiti nezaposlenost i udio sive ekonomije te potaknuti daljnje investicije, a sam je Ministar izjavio da vremena za iscrpne analize nema. Pregovori o ZOR-u, odnosno o životima svih radnika i radnica ove države, nastavljaju se odvijati zakulisno, gotovo u tajnosti, a nedvosmisleni i empirijski pokazatelji koji govore o štetnim utjecajima daljnje fleksibilizacije rada na poslovni i obiteljski život građanstva sustavno se ignoriraju.

Obraćamo vam se ovim putem pozivajući se na Ustav RH koji utemeljuje načelo da demokratska vlast proizlazi iz naroda i njemu pripada, radi čega nema sumnje duboko vjerovati da je vaša dužnost djelovati u interesu građanki i građana ove države, bez obzira kojoj parlamentarnoj opciji pripadali.

Radi gore navedenih razloga te kako bismo pokušale ovu važnu raspravu u duhu stvarne deliberacije vratiti u javni prostor, u nadi da će konačno otpočeti razgovor utemeljen na konzistentnim argumentima i valjanim podacima i analizama, Ženska fronta za radna i socijalna prava zahtijeva od Klubova zastupnika Hrvatskog Sabora da u periodu od naredna tri tjedna jasno i javno izraze svoj stav o našim konkretnim prijedlozima vezanim uz pojedinačne članke prijedloga novog ZOR-a.

Na razini ustavnog određenja koje smo netom gore spomenule, ne preostaje nam drugo nego vaše eventualno neočitovanje tumačiti kao direktno ignoriranje interesa građana i građanki ove države koje vi prema svim najvažnijim načelima demokracije predstavljate. U tom smislu, pravovremeno ćemo obavijestiti medije o vašim reakcijama i odgovorima, a napose ako oni izostanu te ne zaprimimo nikakvo očitovanje o priloženim prijedlozima.