Poštovani pomorci i radnici društva Jadrolinije, uveličajte Dan prava na štrajk, 18.VELJAČE 2015, prihvaćajući i potpisujući anketni listić s kojim tražimo vašu privolu za poduzimanje sindikalnih akcija, te u konačnici i samim štrajkom izborimo se za naša prava. Dosta je bilo neispunjenih obećanja, dosta je bilo manipuliranja svim zaposlenicima i ignoriranju naših traženja.

STRIKE engleska riječ za UDAR, prevedena na naš jezik je ŠTRAJK ili obustava rada, na žalost kod nas još uvijek mislena imenica, u konačnici s upitnim rezultatom.

Inače sam štrajk predstavlja kolektivnu obustavu radnih aktivnosti dok se ne ispune određeni zahtjevi stranke u radnome sporu koja je organizirala štrajk.

Sami štrajkovi mogu imati različite ciljeve i može biti organiziran od strane sindikata u poduzeću, gospodarskoj grani ili kao opći štrajk. Politički štrajkovi čine pritisak na parlament (sabor) i vlast s ciljem razmatranja zahtjeva štrajkaša i u napetim situacijama mogu se razviti u opći štrajk i paralizirati gospodarstvo cijele zemlje.

Prvi poznati štajk dogodio se u 12 stoljeću pr. Krista, u Egiptu za vrijeme vladavine Ramzesa III prilikom izvođenja građevinskih radova, što je zabilježeno na papirusu, gdje se tijek štrajka detaljno opisuje.

Engleska riječ «štrajk» povezana je s pomorstvom i prvi put se je pojavila 1768. godine kada su mornari u potpori prosvjedima u Londonu «udarili» ili otklonili najviša jedra trgovačkih brodova u luci.  Službene publikacije su, onda, za taj događaj koristili izraze kao «obustava rada» ili «spor».

Interesantno je da se u meksičkom ustavu, kao prvom nacionalnom ustavu od 1917. godine jamči pravo na štrajk, dok je zbog masovne nezaposlenosti u Americi 1937. godine izbio najveći broj štrajkova od 4740, što je ujedno največi val štajkova u povijesti.

Posebna vrsta štrajkova su štrajkovi glađu, što je predstavljalo oblik otpora, najčešće zatvorenika protiv zatvorskih vlasti i pretežno ga provode politički zatvorenici.

Ustavom Republike Hrvatske kroz glavu XX detaljnije se uređuje pravo na štrajk, a ZOR, odredbom članka 269, stavka 1. propisuju se materijalno-pravni uvjeti koji se moraju ostvariti za provođenje zakonitog štrajka. Sindikati ili njihove udruge više razine imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova ili zbog plaće ako nisu isplaćene protekom od trideset dana od dana dospijeća.

Štrajk se mora najaviti u pisanom obliku poslodavcu, gdje moraju biti naznačeni razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka. Zakonom je propisano da se u slučaju spora koji može dovesti do štrajka ili drugogo oblika industrijske akcije, mora provesti postupak mirenja propisan Zakonom, ako stranke nisu dogovorile drugi način njegovog mirnog rješavanja. Odredbom članka 273. stavka 1. Zakona, utvrđeno je kako stranke mogu okončati postupak mirenja sporazumom. Ako je predmet spora bilo sklapanje, izmjena ili obnova kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora, tada sporazum ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

JEDNOSTAVNO, HOĆEMO VEĆE PLAĆE, BOLJE RADNE UVJETE I POTPISANE KOLEKTIVNE UGOVORE!    

Ukoliko još niste ispunili svoj listić, potražite ga u nekom od naših ureda u Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku.