Novi sindikat podržava ideju grupe građana koja želi stvoriti uvjete za građanski otkup Imunološkog zavoda te se priprema za sudjelovanje u pripremi i realizaciji projekta otkupa budući da smatra da je sudjelovanje građana RH u vlasništvu i upravljanju Imunološkim zavodom kvalitetno rješenje u interesu građana i dosad jedina stvarna alternativa izglednoj predaji Imunološkog zavoda u ruke krupnog kapitala, kao i da je jedna od društvenih uloga sindikata da takve inicijative podrži i da u njima sudjeluje.

Inicijatori ideje – Aleksandar Soltyšik, Ivan Rude, Đuro Lubura, Ivan Gašpar i Leo Bulat – objasnili su i predstavili ideju na sljedeći način:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o prodaji Imunološkog zavoda iz Zagreba (IZ), trgovačkog društva od posebnog strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Radi se o posebnom dijelu zdravstvenog sustava iznimno važnom za zdravlje svakog građanina Republike Hrvatske jer je, među ostalim, proizvodio i potpuno sigurne krvne derivate koji jamče da se ni mi ni naša djeca ne možemo zaraziti sekundarnim infekcijama poput HIV-a, hepatitisa i sl. Pored toga, IZ posjeduje i iznimno vrijedne biološke materijale – primjerice, soj cjepiva Edmonston – Zagreb, najbolje svjetsko cjepivo protiv morbila (ospica) prema stavu Svjetske zdravstvene organizacije, koja nakon provedenih zajedničkih kliničkih istraživanja preferira cjepivo IZ, ali i druga pojedinačna i kombinirana virusna i bakterijska cjepiva. Upravo ta cjepiva velika su vrijednost i potencijalni 'mamac' raznim trgovcima i mešetarima koji gledaju isključivo vlastiti profit.

Iako smo stava da ovakvo trgovačko društvo mora trajno biti u vlasništvu države, kada je već donesena odluka o njegovoj prodaji, odlučili smo ga zaštititi na način da omogućimo svim građanima Republike Hrvatske biti njegovim vlasnicima. Stava smo da nije dopustivo da bilo tko ostvaruje profit na krvi dobrovoljnih davatelja.

U tu svrhu grupa građana je osnovala trgovačko društvo Visia Croatica d.o.o. (OIB: 93610253794) koje se, među osam ponuditelja, u prethodnom postupku kvalificiralo za kupnju IZ. Uz osnovno trgovačko društvo Visia Croatica d.o.o., osnovali smo i komanditno društvo posredstvom kojeg ćemo prikupljati sredstva za kupnju i ulaganje u IZ na način da svakom građaninu i poduzetniku omogućimo ulaganje koje će mu dugoročno jamčiti povrat uloga i dobit, a cijeli poduhvat i zaštitu Imunološkog zavoda od špekulantskog kapitala. Komanditno društvo, kao društvo osoba, onemogućuje preuzimanje kapitalom jer svaki ulagač bez obzira na visinu uloga ima jedan glas. Na taj način omogućit ćemo da IZ ostane u rukama građana i poduzetnika te da obnovi svoju proizvodnju na trajnu korist svih nas i naše djece. Budući je IZ uz dobro vođenje visoko profitabilna kompanija, na ovaj način će isključivo građani-ulagači imati dugoročne financijske koristi od Imunološkog zavoda.

Ideja je u najkraćem roku u vlasničku strukturu Visia Croatica d.o.o. uvesti još 30-50 časnih ljudi koji bi svojim osobnim integritetom jamčili za poštenu provedbu projekta. Iznimno je važno napomenuti da članovi društva Visia Croatica d.o.o. (ovog trena gore pobrojanih pet ljudi, a kasnije daljnjih 30-50) nemaju niti će ikada imati bilo kakve financijske koristi koja proizlazi iz njihovih poslovnih udjela. Ukoliko žele ostvarivati financijsku korist mogu u budućoj fazi, kao i svaki drugi građanin, uplatiti svoj komanditni ulog za kupnju i ulaganje u Imunološki zavod. Članovi društva Visia Croatica d.o.o. imaju jedinu zadaću u ime svih ulagača biti odgovorni vlasnici te odabrati stručne i poštene ljude da upravljaju Imunološkim zavodom i nadziru ga.

Članove Novog sindikata na vrijeme ćemo obavijestiti o idućim koracima u realizaciji ovog projekta. 


Zagreb, 27. siječnja 2015